Ključni datumi

o      20.11.2018 – prične se zbiranje abstraktov.

o      10.01.2019 – konec zbiranja abstraktov.

o      15.03.2019 – rok prijave za predavatelje. Predavatelji se morajo za 5. mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije prijaviti na spletni strani pred tem
datumom.


 

Možnosti abstraktov
Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije 2019 ponuja 7 možnosti za abstrakte na področju vodilnih tem kongresa:

  1. Raziskave.
  2. Doktrinarna stališča.
  3. Zdravljenje in rehabilitacija.
  4. Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija danes in jutri.
  5. Projekti v praksi.
  6. Razvoj in politične usmeritve.
  7. Drugo.

Abstrakti niso omejeni le na glavne teme kongresa, dobrodošle so tudi druge teme, povezane z oceno delazmožnosti, socialnim varstvom in zaposlitveno oziroma poklicno rehabilitacijo.

 

Strokovni odbor kongresa bo določil, v sklopu katere seje bo prispevek predstavljen.


 

Kako poslati abstrakt?

Abstrakt lahko pošljete le prek E-naslova tajnika kongresa, Blaž Kavčič  blaz.kavcic@zpiz,si

 

Abstrakt ne sme preseči 300 besed, kamor pa niso vključeni naslov, imena avtorjev in sodelujočih, grafi, tabele in fotografije.

Poleg abstrakta vas prosimo da nam posredujete tudi vaše osnovne podatke kako bi lažje kontaktirali s vami (E-naslov, telefonska številka).

 

S pošiljanjem abstrakta se strinjate, da lahko vašo prezentacijo po kongresu objavimo na spletni strani 5. mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije 2019. Abstrakti bodo objavljeni na spletni strani kongresa še dve leti po kongresu.


 

Vsebina abstrakta

Vaš prispevek h kongresu je lahko povezan z. temami kongresa. V nadaljevanju je naveden primer vsebine abstrakta:

Naslov: (bodite kratki, ne imejte podnaslovov. Ne uporabljajte velikih črk, kratic ali okrajšav)

Ključne besede: do pet ključnih besed

Avtor – predavatelj: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Ko avtorji: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Strokovno sodelovanje:

Ozadje / vprašanje / problem:

Metode:

Rezultati:

Zaključki / Spoznanja :

 


 

 

Vsebina abstrakta posterja

Naslov:

Ključne besede: do pet ključnih besed

Avtor: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Ko avtorji: Ime in priimek, naziv, akademska titula, ustanova

Opis problema:

Metode:

Rezultati:

Zaključki / Spoznanja :

 

 

Navodila za predstavitev posterjev

Specifikacije za predstavitev posterja so naslednje:

Dimenzije posterja: Največje dovoljene dimenzije so v velikosti 100 x 150 cm (horizontalna ali vertikalna postavitev). .

Priporočamo, da svoj poster oblikujete po naslednjem vrstnem redu:

o          Naslov, (čez celotno širino posterja)

o          Avtor in ko avtorji (zgornji desni kot)

o          Namen

o          Metode

o          Rezultati

o          Zaključki

 

 

Številke posterjev bodo ob vsakem panoju. Posterji bodo pričvrščeni z risalnimi žebljički, ki jih bo moč dobiti na recepciji kongresa. Navadni žebljički niso dovoljeni.

Pomembni datumi

5. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 4. 2019 – 13. 4. 2019

Povabilo za oddajo abstraktov  20.11.2018 - 10.01.2019

Predčasna registracija 01.02.2019 - 15.03.2019

Registracija 15.03.2019 - 09.04.2019

Registracija na kongresu 11.04.2019 - 12.04.2019

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo