Odpoved / povračilo stroškov

Odpoved mora biti v pisni obliki in naslovljena na kongresno pisarno.

Za individualno odpoved ali odpoved preko tretje osebe vas prosimo, da prošnje za povrnitev stroškov kotizacije v pisni obliki posredujete na metka.krivec@thermana.si ali info@thermana.si.

Dobiček ali izguba zaradi menjave tečaja je stvar udeleženca. Kongresna pisarna ne odgovarja za morebitne izgube pri bančnih stroških, prenosih ali nihanju valute. Povračilo stroškov bo zaradi organizacijskih in logističnih procedur izvršeno v roku enega meseca po kongresu.

 

Odpoved registracijskih stroškov je možna:

 

Na ali pred 15. marec 2019 Povrnjeni stroški registracije v višini 80 %
Na ali pred 1.april 2019 Povrnjeni stroški registracije v višini 60 %
Na ali pred 9.april 2019 Povrnjeni stroški registracije v višini 40 %
Od 09. aprila 2019 Povračilo stroškov ni možno

Pomembni datumi

5. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 4. 2019 – 13. 4. 2019

Povabilo za oddajo abstraktov  20.11.2018 - 10.01.2019

Predčasna registracija 01.02.2019 - 15.03.2019

Registracija 15.03.2019 - 09.04.2019

Registracija na kongresu 11.04.2019 - 12.04.2019

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo