ORGANIZACIJSKI ODBOR KONGRESA:

Predsednik
 • Mag. Dean PREMIK, direktor SIZ, ZPIZ Ljubljana
Člani
 • Marijan PAPEŽ, generalni direktor ZPIZ
 • Marjan SUŠELJ, generalni direktor ZZZS
 • Karl DESTOVNIK, predsednik skupščine ZIZRS
 • Mojca LESKOVAR, predsednik uprave Thermana d.d.
 • Života LOVRENOV, dr. med.
Sekretar
 • Blaž KAVČIČ, ZPIZ

STROKOVNI ODBOR KONGRESA:

Predsednik
 • Emilija PIRC ČURIĆ, dr. med. ZPIZ
Člani
 • prof. dr. Breda JESENŠEK PAPEŽ, dr. med. UKC Maribor
 • Boris KRAMŽAR, dr. med. ZPIZ
 • Metka TERŽAN, dr. med. URI Soča
 • mag. Olivera MASTEN CUZNAR, dr. med. ZZZS
 • Tanja JORDAN, dr. med. ZPIZ
 • dr. Ticijana PRIJON, dr. med. ZZZS
 • Života LOVRENOV, dr. med.

Pomembni datumi

5. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 4. 2019 – 13. 4. 2019

Povabilo za oddajo abstraktov  20.11.2018 - 10.01.2019

Predčasna registracija 01.02.2019 - 15.03.2019

Registracija 15.03.2019 - 09.04.2019

Registracija na kongresu 11.04.2019 - 12.04.2019

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo