Ciljne skupine kongresa so predvsem zdravniki, ki so vključeni v, oziroma kažejo zanimanje za, zavarovalniško medicino javnega in zasebnega sektorja, predvsem vodenje in potrjevanje odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ocenjevanje delovne sposobnosti in invalidnosti in spremljanje poteka zdravljenja. Za zdravnike specialiste družinske medicine in drugih vej medicine, zdravnike strokovnjake na področju medicine dela, poklicne rehabilitacije, ocene zaposljivosti, in vodje projektov bo kongres zanimiva in navdihujoča izkušnja.

Prisrčno so vabljeni tudi drugi strokovnjaki s področja socialne varnosti, poklicne in zaposlitvene rehabilitacije in vrnitve na delo.

Pomembni datumi

5. Mednarodni kongres medicinskih izvedencev Slovenije:

11. 4. 2019 – 13. 4. 2019

Povabilo za oddajo abstraktov  20.11.2018 - 10.01.2019

Predčasna registracija 01.02.2019 - 15.03.2019

Registracija 15.03.2019 - 09.04.2019

Registracija na kongresu 11.04.2019 - 12.04.2019

Partnerji projekta

photo
photo
photo
photo